அமெசானில் எழுத்தாளர் பக்கம்!

அன்பு சகோதர சகோதரிகளே! உங்களுடைய தொடர் ஊக்கத்தினால், வெற்றி இலக்கை நோக்கி ஒவ்வொரு படிகளாக முன்னேறிக்கொண்டு இருக்கின்றேன்! எனது உலகளாவிய வாசகர்களிடத்து என் எழுத்துக்கள் வழியாக என்னைக் கொண்டு சேர்க்க, சகோதரர் திரு. பத்மநாபன், சகோதரி திருமதி. நிவேதா மற்றும் சகோதரர் திரு. ராஜேஷ் அனைவரும் பேருதவி செய்து கொண்டு இருக்கின்றனர். அவர்களது முயற்சியில், அதிகளவில், டிஜிட்டல் புத்தகங்கள் அல்லது மின் புத்தகங்கள் விற்பனையாகும், இந்தியாவின் தலை சிறந்த எழுத்தாளர்கள் பட்டியலில் எனக்கும் ஒரு இடம் நிலைத்திருக்கிறது.…

பனி விழும் மலர்வனம்! – 21

அன்புச் சகோதரிகளுக்கு, பனி விழும் மலர்வனம் – த்தின் 21ம் அத்தியாயத்தின் லிங்க் இங்கு தந்துள்ளேன். EPISODE – 21 படித்து உங்களுடைய கருத்துகளைத் தெரிவுக்கவும்! ஆவலுடன் காத்திருகின்றேன்! இப்படிக்கு, ஸ்ரீஜோ

பனி விழும் மலர்வனம்! – 20

அன்புச் சகோதரிகளுக்கு, பனி விழும் மலர்வனம் – த்தின் 20ம் அத்தியாயத்தின் லிங்க் இங்கு தந்துள்ளேன். EPISODE – 20 படித்து உங்களுடைய கருத்துகளைத் தெரிவுக்கவும்! ஆவலுடன் காத்திருகின்றேன்! இப்படிக்கு, ஸ்ரீஜோ

பனி விழும் மலர்வனம்! – 19

அன்புச் சகோதரிகளுக்கு, பனி விழும் மலர்வனம் – த்தின் 19ம் அத்தியாயத்தின் லிங்க் இங்கு தந்துள்ளேன். EPISODE – 19 படித்து உங்களுடைய கருத்துகளைத் தெரிவுக்கவும்! ஆவலுடன் காத்திருகின்றேன்! இப்படிக்கு, ஸ்ரீஜோ

பனி விழும் மலர்வனம்! – 18

அன்புச் சகோதரிகளுக்கு, பனி விழும் மலர்வனம் – த்தின் 18ம் அத்தியாயத்தின் லிங்க் இங்கு தந்துள்ளேன். EPISODE – 18 படித்து உங்களுடைய கருத்துகளைத் தெரிவுக்கவும்! ஆவலுடன் காத்திருகின்றேன்! இப்படிக்கு, ஸ்ரீஜோ

Became one of a Top Tamil Authors!!!

Hi Friends, I am really happy to share this news with you all! I became a one of a Top Tamil Authors!!! My hearty thanks to all of my friends, sisters, brothers, mothers, fathers who read my stories regularly and give me your support always! My hearty thanks to Mr. Padmanaban & Mrs. Nivetha who…

பனி விழும் மலர்வனம்! – 17

அன்புச் சகோதரிகளுக்கு, பனி விழும் மலர்வனம் – த்தின் 17ம் அத்தியாயத்தின் லிங்க் இங்கு தந்துள்ளேன். EPISODE – 17 படித்து உங்களுடைய கருத்துகளைத் தெரிவுக்கவும்! ஆவலுடன் காத்திருகின்றேன்! இப்படிக்கு, ஸ்ரீஜோ