அமெசானில் எழுத்தாளர் பக்கம்!

அன்பு சகோதர சகோதரிகளே!

உங்களுடைய தொடர் ஊக்கத்தினால், வெற்றி இலக்கை நோக்கி ஒவ்வொரு படிகளாக முன்னேறிக்கொண்டு இருக்கின்றேன்!

எனது உலகளாவிய வாசகர்களிடத்து என் எழுத்துக்கள் வழியாக என்னைக் கொண்டு சேர்க்க, சகோதரர் திரு. பத்மநாபன், சகோதரி திருமதி. நிவேதா மற்றும் சகோதரர் திரு. ராஜேஷ் அனைவரும் பேருதவி செய்து கொண்டு இருக்கின்றனர்.

அவர்களது முயற்சியில், அதிகளவில், டிஜிட்டல் புத்தகங்கள் அல்லது மின் புத்தகங்கள் விற்பனையாகும், இந்தியாவின் தலை சிறந்த எழுத்தாளர்கள் பட்டியலில் எனக்கும் ஒரு இடம் நிலைத்திருக்கிறது.

இன்று மேலுமோர் நற்செய்தியாக, நான் உங்கள் அனைவருடனும் பகிர வந்திருப்பது, எனது புத்தங்கங்கள் கடந்த வருடத்தில் இருந்து அமெசான் கிண்டிலில் கிடைத்து வருகிறது. இனி என்னுடைய புத்தகங்களைத் தேடி எடுக்கும் பளுவினைக் குறைத்து, எனக்காக அமெசான் எழுத்தாளர் பக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளது.

இனி என்னுடைய புத்தகங்களைக் கீழ்கண்ட லிங்கில் சென்று சுலபமாக தேடி எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

ஸ்ரீஜோ – அமெசான் எழுத்தாளர் பக்கம்

புதிய நூல்கள் விரைவில் வெளி வர இருக்கின்றன!

நாவல் வடிவம் தாண்டி, புதிய களத்தில் உங்களை சந்திக்க விரைவில் வருகின்றேன்!

அன்புடன்,
ஸ்ரீஜோ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s