பனி விழும் மலர்வனம்! – 21

அன்புச் சகோதரிகளுக்கு,

பனி விழும் மலர்வனம் – த்தின் 21ம் அத்தியாயத்தின் லிங்க் இங்கு தந்துள்ளேன்.

EPISODE – 21

படித்து உங்களுடைய கருத்துகளைத் தெரிவுக்கவும்!

ஆவலுடன் காத்திருகின்றேன்!

இப்படிக்கு,
ஸ்ரீஜோ

4 thoughts on “பனி விழும் மலர்வனம்! – 21

  1. Hi mam

    பாவம் அனிக்கா ,அவரது அதிற்சியை ஜீரணிக்க கூட அவரது அம்மா நேரம் கொடுக்கவில்லை,அருளுக்கு அக்கா சொன்னால் எல்லாம் சரியா,அனிக்காவிடம் விசாரிக்க வேண்டாம்,சரி எதற்காக இந்த திருமணம் என்றாவது விளக்கியிருக்கவேண்டாம்,என்ன மனிதர்களோ தெரியவில்லை.

    நன்றி

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s