பனி விழும் மலர்வனம்! – 17

பனி விழும் மலர்வனம் – த்தின் 17ம் அத்தியாயத்தின் லிங்க் இங்கு தந்துள்ளேன்.

EPISODE – 17

படித்து உங்களுடைய கருத்துகளைத் தெரிவுக்கவும்!

ஆவலுடன் காத்திருகின்றேன்!

இப்படிக்கு,
ஸ்ரீஜோ

Advertisements

2 thoughts on “பனி விழும் மலர்வனம்! – 17

  1. Hi mam
    அனிக்காவின் மனதில் அப்படி என்ன குழப்பமும் சஞ்சலமும்,அருளிடம் எதுவுமே பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை,அல்லது அருள் மேல்தன் வெறுப்பு கோபமா.

    நன்றி

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s