நீலத் திரைக்கடல் ஓரத்திலே – 7 & 8

அன்புத் தோழிகளே,

நீலத் திரைக்கடல் ஓரத்திலே – யின் 7 & 8ம்  அத்தியாயத்தின் லிங்கை இங்கு தந்துள்ளேன்.

EPISODE – 7 & 8

படித்து உங்களுடைய கருத்துகளைத் தெரிவுக்கவும்!

ஆவலுடன் காத்திருகின்றேன்!

இப்படிக்கு,
ஸ்ரீஜோ.

Advertisements

One thought on “நீலத் திரைக்கடல் ஓரத்திலே – 7 & 8

  1. Pingback: நீலத் திரைக்கடல் ஓரத்திலே – 9 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s