நெஞ்சிருக்கும் வரை – 20

அன்புத் தோழிகளே,

நெஞ்சிருக்கும் வரை – யின் 20வது அத்தியாயத்தின் லிங்கை இங்கு தந்துள்ளேன்.

EPISODE – 20

படித்து உங்களுடைய கருத்துகளைத் தெரிவுக்கவும்!
ஆவலுடன் காத்திருகின்றேன்!

இப்படிக்கு,

ஸ்ரீஜோ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s