நெஞ்சிருக்கும் வரை – 12 & 13

அன்புத் தோழிகளே,

நெஞ்சிருக்கும் வரை – யின் 12 & 13வது அத்தியாயத்தின் லிங்கை இங்கு தந்துள்ளேன்.

படித்து உங்களுடைய கருத்துகளைத் தெரிவுக்கவும்!

ஆவலுடன் காத்திருகின்றேன்!

இப்படிக்கு,
ஸ்ரீஜோ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s