தென் பொதிகைச் சந்தனக் காற்றே – ஸ்ரீஜோ

அன்புள்ள வாசகர்களுக்கு,

எனது தென் பொதிகைச் சந்தனக் காற்றே – நாவலைப் பெற கீழ்க்கண்ட லிங்கை கிளிக் செய்யவும்!

தென் பொதிகைச் சந்தனக் காற்றே – ஸ்ரீஜோ

அன்புடன்,
ஸ்ரீஜோ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s